Strona główna » Rejestracja

DANE KONTAKTOWE: (wypełnia rodzic / opiekun prawny)


DANE DZIECKA

*Imię:
*Nazwisko:
*Data urodzenia:
*E-mail:


DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

*Imię:
*Nazwisko:
*Numer telefonu:
*E-mail:
*Potwierdź E-mail:


ANKIETA WSTĘPNA: (wypełnia kandydat)

*Jakie są Twoje zainteresowania?:
*W jakie gry komputerowe grasz najczęściej? Wymień trzy tytuły:
*Jaki jest Twój poziom znajomości języka angielskiego?:
*Czy uczęszczać na zajęcia pozaszkolne?:
*Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole?:
*Jaką miałeś/aś ocenę na I półrocze z matematyki?:
*Jaką miałeś/aś ocenę na I półrocze z wychowania fizycznego?:
*Czy uprawiasz jakąś dyscyplinę sportową?:
*Czy brałeś/aś udział w jakimś turnieju?:
Ile średnio minut dziennie przeznaczasz na...
*... aktywność fizyczną?:
*... gry na komputerze?:
Wprowadź wynik równania z obrazka:

* pola obowiązkowe


Projektowanie stron internetowych - sitepromotor