Strona główna » Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zybel sp. z o.o. można się z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: siedziby spółki - przez e-mail: kontakt@x-nation.org

 

Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu realizacji usług związanych z prowadzenie klubu sportowego.

 

Podstawa prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. kodeks spółek handlowych i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane przez 5 lat od momentu rozwiązania i likwidacji organizacji (klubu sportowego), następnie zaś zostaną one usunięte.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych*:  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Projektowanie stron internetowych - sitepromotor